اپیزود ۱۱ ، دکتر میثم سفید خوش : ظهور مدرسه عالی دانش در یونان

دکتر میثم سفیدخوش

📜فراغت و اندیشیدن

“…بنابراین کسی که احتمالا برای نخستین بار هنری، از هر گونه، را – که فراتر از ادراکهای حسی همگان بود – کشف کرد، از سوی انسانها مورد ستایش قرار گرفت؛ تنها نه بدان علت که در کشفیات او چیزی سودمند یافت می شد، بلکه بدان علت که وی فرزانه و از دیگران ممتاز بود. آنگاه همراه با هنرهای کشف شده بیشتر – پاره ای مربوط به ضرورتهای زندگی و برخی مربوط به سرگرمیها- کاشفان این دسته دوم از هنرها، همواره فرزانه تر به شمار می روند؛ زیرا دانشها یا شناختهای ایشان مربوط به هدفی سودمندانه نیست. آنگاه چون همه این گونه هنرها، از پیش، گسترش یافته بودند، دانشهایی کشف شدند که به لذتها یا به ضرورتهای زندگی مربوط نبودند؛ آن هم نخست در آن جاهایی که انسانها در فراغت به سر می بردند. بدین علت فنون ریاضی، نخست، در سرزمین مصر قوام گرفت، زیرا طبقۀ کاهنان، در آنجا، مجاز به فراغت و بیکاری بودند.

در مبحث اخلاق گفته شده است که میان هنر، دانش و موضوع های همگون آنها، چه فرقهایی یافت می شود. اکنون بدان خاطر از آن سخن می گوییم که همگان تصور می کنند که آنچه حکمت نامیده می شود در پیرامون علتهای نخستین و مبادی (ta pröta aitia kai tas arkhas) است. بنابراین، چنانکه پیش از این گفته شد، مرد تجربه مند فرزانه تر از آن کسی به شمار می رود که فقط دارای ادراک حسی است؛ و مرد هنرمند فرزانه تر از تجربه مند، و استاد کار فرزانه تر از دستکار؛ و دانشهای نظری معتبرتر از دانشهای سازنده اند. پس روشن است که «حکمت» دانشی است در باره برخی مبادی و علتها.”

ارسطو. کتاب متافیزیک. کتاب آلفای بزرگ. ۹۸۲a

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:

📘کتاب ” پایدیا-۳ جلد” نوشته ورنر یگر ترجمه محمد حسن لطفی

📙کتاب “نخستین فیلسوفان یونان ” نوشته شرف الدین خراسانی

📗کتاب “آغاز فلسفه” نوشته هانس‌گئورگ گادامر ترجمه عزت‌الله فولادوند

📕کتاب “تئوفانیا: جانمایه دین یونان باستان” نوشته والترفردریش اوتو ترجمه منوچهر اسدی

دانلود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.