دومین وجه سوء فهم از حضور دین در عرصه اجتماع

حجت الاسلام دکتر واعظی

📜جمود و تحجر

“….متدینان منحرف و کج سلیقه خشکه مقدس از هر طبقه ای برای جامعه خطرناک تر و مضرتر هستند.تاریخ نشان می دهد که بی رحمانه ترین جنگ ها، کشتارها و زجر و شکنجه ها به وسیله خشکه مقدسان صورت گرفته است. بزرگ ترین #نمک نشناسی ها را اینها انجام می دهند. جنگ های صلیبی، #جنگ های جوارج، حتی فاجعه #کربلا ساخته دست این طبقه است…. #کار عقل را به کلی #تعطیل کردند و در مقام استخراج احکام اسلامی از متون آن درک عقل را از ارزش و حجیت انداختند و پیروی از آن را #حرام دانستند و در تالیف خویش بر اصولیین ( طرفداران مکتب دیگر فقهی شیعی) سخت تاختند و می گفتند فقط کتاب و #سنت حجت اند. البته #حجت کتاب را نیز از راه #تفسیر سنت و #حدیث می گفتند ( حسبنا احادیثنا و اخبارنا) و در حقیقت #قرآن را نیز از حجت انداختند و فقط ظاهر حدیث را قابل پیروی می دانستند…”
شهید #مرتضی_مطهری

جهت تفصیل مباحث #منابع ذیل معرفی می گردد:
📃 مقاله ” قرائت های مختلف از دین” نوشته حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
📘کتاب “مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی” نوشته مرتضی مطهری
📙کتاب “نسبت دین و دنیا” نوشته آیت الله عبدالله #جوادی_آملی
📗کتاب “اسلام گرایی” نوشته ارنست نولته ترجمه مهدی تدینی
📕کتاب “اسلام و کثرت‌گرایی دینی” نوشته محمد #لگنهاوزن ترجمه نرجس جواندل‌صومعه‌سرایی

#اسلام #مدرنیته #اسلام_گرا #جمود_فکری #جاهلیت #عقل #ظاهر_گرایی #نص_گرایی #اجتماع #واعظی #احمد_واعظی #دفتر_تبلیغات #دفتر_تبلیغات_اسلامی_حوزه_علمیه_قم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.