پرسش امکان بشر است

دکتر مهدی بنایی جهرمی

پرسش امکان بشر است

کارگاه آموزشی مهدی بنایی جهرمی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی

معرفی استاد

دکتر مهدی بنایی جهرمی، استاد و پژوهشگر فلسفه، مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد. «نسبت ما و غرب» و «پرسش از متافیزیک» از جمله مسائل محوری است که دکتر بنایی در نشست‌ها و مکتوبات مختلف به تفضیل در باب آن سخن رانده و به ارائه نظرات خود پرداخته است.

توضیحات جلسه

پرسش امکان است؛ امکان بشر. انسان است که می‌پرسد. انسان آن نحو هستی است که از متن آن پرسش برمی‌خیزد. پرسش از پرسش، ما را به خودآگاهی نسبت به خودمان نزدیک می‌کند. ما به این نزدیک می‌شویم که نحوه هستی خودمان را کشف کنیم. اما بشر از پرسش استقبال نمی‌کند. انسان در وضع غیراصیل، از پرسش می‌گریزد. هرچه پرسش بنیادین‌تر باشد، هولناک‌تر و ویران‌کننده‌تر است و به همین سبب غریب‌تر.

وقتی من یک پرسش را ورّاجی می‌کنم، آن پرسش، از آنِ من نیست؛ من هولناکی و درد آن را درک نکرده‌ام.

پرسش از غرب هولناک است، چراکه انس ما با غرب را به هم می‌زند. پرسش متفکرانه از غرب، پرسش از ریشه‌های تکوین و ظهور بشر جدید است. پرسش از غرب تا به ساحت تفکر نیاید، پرسش ما نیست، ورّاجی و تقلید است. ما چگونه می‌توانیم یک پرسش را به حوزه تفکر بیاوریم؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.