اپیزود ۲۵: بررسی دو نوع نگاه فلسفی و اجتماعی به علم و درک عمیق ماهیت علم مدرن بر اساس نگاه اجتماعی…

اپیزود 25 از پادکست گفتمان. این اپیزود در آذر ماه 1400 منتشر می شود و بخشی از بسته ی چندرسانه ای ششمین دوره مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است. دانلود

اپیزود ۲۲ : بخشی از کتاب درباره علم

📜علم، آزادی و توسعه "....دوره جدید و متجدد از این حیث وضعی خاص و ممتاز دارد. در این دوره نیز علم نه معلول دموکراسی است و نه علت آن؛ اما این هر دو با نوعی همبستگی به عالم تجدد تعلق دارند. عالم تجدد بی علم قوام نمی یابد. یعنی تا علم در زمین…

اپیزود ۲۱ پادکست گفتمان : نقش بیکن در شکل گیری علم جدید

📜بیکن و الهام های جدید در عرصه علم "در سال ۱۶۲۰، فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی متنی را با عنوان «احیای کبیر» منتشر کرد. در حالی که خود عنوان نویدبخش نوسازی مرجعیت باستانی بود، صفحه نقاشی شده آغاز کتاب یکی از زنده ترین بیان های تصویری از خوش…

اپیزود ۲۰ پادکست گفتمان : نقش گالیله در شکل گیری علم جدید

📜گالیله و لکه های خورشیدی "...نه مشاهدات گالیله درباره لکه های خورشیدی، بلکه تفسیر خاص او از آنها بود که چالشی جدی علیه کل ساختمان فلسفه طبیعی سنتی به حساب می آمد، فلسفه ای که از ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م.) به ارث رسیده بود و فیلسوفان مدرسی…

انتقال از هیئت قدیم به نجوم جدید توسط کوپرنیک و کپلر

📜برخی از معضلات پیش روی جهان بینی ارسطویی "...قصد ندارم چنین القا کنم که انگار از عهد ارسطو تا قرن ۱۷ جورچین جهان بینی ارسطویی دست نخورده ماند و سپس تقریبا یک شبه باید از آن صرف نظر می شد. در واقع این جورچین، در طول دوهزار سال حدفاصل عهد…

تصویری کلی از هیات و نجوم قدیم

سخنرانی دکتر یاسر خوشنویس در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی. این اپیزود در 6 مهر 1400 منتشر می شود. پادکست گفتمان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام هم سر بزنید. دانلود

تغییر نگاه علم اجتماعی در جهان ماقبل مدرن به جهان مدرن نهایی

سخنرانی دکتر حسین کچویان در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی. این اپیزود در 28 شهریور 1400 منتشر می شود. ویدیوهای تکمیلی در صفحه اینستاگرام گفتمان و کانال تلگرام قرارداده شده است. پادکست گفتمان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و به…

سوژه اقتصادی، شهر و بیگانگی

سخنرانی سید حسین شهرستانی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی. این اپیزود در 22 شهریور 1400 منتشر می شود. ویدیوهای تکمیلی در صفحه اینستاگرام گفتمان قرارداده شده است. پادکست گفتمان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و به صفحه اینستاگرام…