مرور برچسب

حمید طالب‌زاده

علم و فلسفه ماهیت علوم انسانی مدرن – بخش سوم

علوم انسانی، حافظ عهد تجدد عهدی که شکست، برای خودش علومی داشت؛ کلام و اخلاق و فقه داشت. آن علوم حافظ آن عهد بودند. عهد تجدد هم علومی می‌خواهد که حافظ این عهد باشند و از اینکه آسیب ببیند و ضعیف شود حفظش کنند. به این علوم می‌گویند علوم…

ماهیت علوم انسانی مدرن – بخش دوم

مرگ آگاهی، یگانه‌ راه عمل به عهد الهی چه کسی می‌تواند از این تعیّنات دربیاید و آن را به مقصد برساند؟ کسی که نگران باشد که فرصت محدود است و باید آن را به مقصد برساند. پس فقط عهد و آزادی و الزام نیست؛ بلکه وقتی این‌ها شکل گرفت، فرد باید…

مفهوم علم اپیستمه در نزد یونانیان

📜 اپیستمه و وجهه نظر یونانیان به جهان پرسش از فلسفه هم از نظر محتوا و هم از حيث نحوه #پرسش امری يونانی است. #هايدگر فلسفه را حقيقتا امری يونانی می‌داند كه خاستگاه يونانی داشته و صرفا در يونان امكان تحقق داشته است. او می‌پرسد چرا چنين است؟…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

جایگاه عارف در نسبت با فیلسوف

📜آزادی و ضرورت "...#ابن‌_سینا برای توضیح مفهوم علم و تعقل، از سلب شروع می‌کند؛ #انسان ابتدا از امور #مادی سلب توجه می‌کند. وقتی می‌خواهد در مورد #اسب فکر کند، به آن توجه می‌کند؛ اسب یک موجود جسمانی است و کالبدی دارد. در ابتدا باید از این…

خودآگاهی و علوم انسانی مدرن

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل : "...عقل، گوهر است یعنی چیزی است که همه واقعیات به وسیله آن و در ذات آن، وجود و قوام می یابند؛ عقل، قوه بی پایان است، یعنی چندان نیرو دارد که بتواند چیزی بالاتر از آرمان و بایستگی محض که گویی در جایگاهی ناشناخته…

معنای تجربی بودن علم جدید

سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی 📜تفاوت تجربه در دنیای مدرن با دنیای قدیم تجربه در دنیای قدیم روش کشف بود اما در دنیای جدید روش آزمون است. در دنیای جدید فهم از ریاضیات هم متفاوت از فهم…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

صورت بندی گالیله از علم

سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در گفتمان ، تابستان 1396 📜صورت بندی گالیله از علم در نظر گالیله علم به راهی غیرشخصی برای نگریستن به جهان مبدل شده است، راهی برای خواندن زبان جهان به یاری گونه ای نمادگرایی نو و مطلق. گالیله در…

ماهیت علوم انسانی مدرن – بخش اول

ما تا زمانی که به مسائل اساسی فکر نکنیم، راهی برای پیشرفت و کمال آینده باز نمی‌شود. ما در شرایطی نیستیم که از موقعیت خودمان خوشحال باشیم یا موقعیت خودمان را بستاییم یا بخواهیم در پیشرفت‌هایی که برای ما پدید می‌آید، مرتب جشن بگیریم. وضعیت…