مرور برچسب

حمید طالب‌زاده

جایگاه علوم انسانی در جهان مدرن

📜خودآگاهیِ آزادی "..از آنجا که قوانین تاریخ مربوط به خود آگاهی روح است، و از آنجا که خصلت ممتاز روح آزادی است، پس قوانین تاریخ مربوط به خود آگاهی آزادی است. چنین خود آگاهی ای در واقع مقصود یا غایت خود تاریخ است. هگل به ملاحظه همين هدف است…

شکل گیری علوم انسانی در امتداد علوم جدید

📜فلسفه و علوم انسانی "...دیلتای در کتاب ذات فلسفه تصریح می کند در وضعیت پیش آمده ناشی از علوم، کار فلسفه نه تامل کلی و عقلانی در باب وجود ، که نوعی معرفت شناسی، «نظريۀ نظريه» یا «منطق و نظريۀ معرفت » است: «فلسفه با جست و جوی کورمال در پی…

شکل‌گیری علوم انسانی در امتداد علوم جدید

📜فلسفه و علوم انسانی "...دیلتای در کتاب ذات فلسفه تصریح می کند در وضعیت پیش آمده ناشی از علوم، کار فلسفه نه تامل کلی و عقلانی در باب وجود، که نوعی معرفت شناسی، «نظريۀ نظريه» یا «منطق و نظريۀ معرفت» است: «فلسفه با جست و جوی کورمال در پی…

ماهیت علوم انسانی مدرن – بخش سوم

علوم انسانی، حافظ عهد تجدد عهدی که شکست، برای خودش علومی داشت؛ کلام و اخلاق و فقه داشت. آن علوم حافظ آن عهد بودند. عهد تجدد هم علومی می‌خواهد که حافظ این عهد باشند و از اینکه آسیب ببیند و ضعیف شود حفظش کنند. به این علوم می‌گویند علوم…

ماهیت علوم انسانی مدرن – بخش دوم

مرگ آگاهی، یگانه‌ راه عمل به عهد الهی چه کسی می‌تواند از این تعیّنات دربیاید و آن را به مقصد برساند؟ کسی که نگران باشد که فرصت محدود است و باید آن را به مقصد برساند. پس فقط عهد و آزادی و الزام نیست؛ بلکه وقتی این‌ها شکل گرفت، فرد باید…

مفهوم علم اپیستمه در نزد یونانیان

📜 اپیستمه و وجهه نظر یونانیان به جهان پرسش از فلسفه هم از نظر محتوا و هم از حيث نحوه #پرسش امری يونانی است. #هايدگر فلسفه را حقيقتا امری يونانی می‌داند كه خاستگاه يونانی داشته و صرفا در يونان امكان تحقق داشته است. او می‌پرسد چرا چنين است؟…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

جایگاه عارف در نسبت با فیلسوف

📜آزادی و ضرورت "...#ابن‌_سینا برای توضیح مفهوم علم و تعقل، از سلب شروع می‌کند؛ #انسان ابتدا از امور #مادی سلب توجه می‌کند. وقتی می‌خواهد در مورد #اسب فکر کند، به آن توجه می‌کند؛ اسب یک موجود جسمانی است و کالبدی دارد. در ابتدا باید از این…