مرور برچسب

رنسانس

بورکهارت، رنسانس و کشف فردیت

📜 کشف فردیت و آغاز انسان در قرون وسطی چنین می‌نمود که آدمی در حال رؤیا یا نیمه بیداری به سر می‌برد؛ هر دو جهت آگاهی او- آگاهی معطوف به درون و آگاهی معطوف به بیرون- در زیر پرده ‌ای واحد قرار داشت. تار و پود این پرده از ایمان دینی و شرم و…

شناخت لایه های مختلف غرب مدرن

📜پیدایش غرب مدرن «ویل دورانت»، «پترارك» و «بوكاچیو» شاعر و نویسنده ایتالیایی قرن چهاردهم را نخستین انسان‌های عصر مدرن می‌نامد.از حدود اواسط قرن چهاردهم در برخی شهرهای ایتالیا به ویژه فلورانس، نهضت فرهنگی – ادبی‌ای ظهور کرد که حكایتگر…

آکادمی، وجه تمایز یونان از دیگر فرهنگ‌ها

📜یونانیان و تاریخ تربیت انسانی "...آغاز تاريخ #يونان همچون آغاز تصوری تازه از آدمی و ارزش‌گذاری تازه به فرد انسانی نمایان است. این تصور تازه عينا برابر با این اندیشه است که #روح هر فرد انسانی فی نفسه غایتی خاص و ارزشی بی کران است و این…

فوکو و تاریخ جنون

"... #جنون #انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا #معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن رو که این صور بی‌معنا در واقعیت عناصر معرفتی صعب و باطنی بودند که همگان بدان راه نداشتند. #دیوانه با سادگی معصومانه خود، این #معرفت…

نگاهی به مسیحیت از قرون وسطی تا نوزایی

📜در ستایش دیوانگی "...من، چنانکه می بینید، همان بخشاینده نیکی و خوشبختی هستم که در زبان لاتینی STULTITIA و در زبان یونانی MORIA نامیده شده ام. اصلا ذکر این نکته چه سودی دارد؟ آیا، چنانکه همه مدعی هستند، یک نظر با یک نگاه به چهره و پیشانی…