مرور برچسب

فقه سیاسی

برخی از مولفه های پویایی فقه شیعه

📜اجتهاد و پویایی فقه اعتقاد به پویایی فقه، یعنی اعتقاد به دخالت زمان و مکان در اجتهاد، و اعتقاد به اینکه فقه اسلامی دارای عناصری است که آن را منعطف کرده و با شرایط متغیر اجتماعی سازگار می‌نماید. . قرائت ما از فقه اسلامی باید به نحوی باشد…

ما و تحلیل تاریخ ایران

📜انقلاب اسلامی و تحلیل تاریخی آن "..فلسفه #انقلاب_اسلامی، رفع بي‌تاريخی ديدن فرهنگ #ايران است؛ پس براي نظريه‌‏سازانی كه فقط تاريخ خود را متن تاريخ و بقيه تواريخ و فرهنگ‌ها را در #حاشيه گذشته مي‌دانند، اين حاشيه چگونه می‌تواند به عنوان…