مرور

صدا

اپیزود ۲۹ پادکست گفتمان : توسعه علم مکانیک و تاثیر آن در ظهور پدیده ماشین انگاری جهان

📜ماشین انگاری "در فرانسه، پی یر گاسندی (۱۵۹۲-۱۶۵۵) اتمیست معتقد بود «ما اشياء طبیعی را به همان نحوی می کاویم که اشیائی را که خودمان ساخته ایم بررسی میکنیم». و ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، رنه دکارت (۱۵۹۶و ۱۶۵۰)، اظهار می کرد: «تفاوتی میان…

اپیزود ۲۶: مقایسه منطق جهان سنت با منطق جهان مدرن

اپیزود 26 از پادکست گفتمان با موضوع مقایسه منطق جهان سنت با منطق جهان مدرن این سخنرانی توسط دکتر حسین کچویان در دومین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی ایراد شده است. این اپیزود در آذر ماه 1400 منتشر می شود و بخشی از بسته ی…

اپیزود ۲۵: بررسی دو نوع نگاه فلسفی و اجتماعی به علم و درک عمیق ماهیت علم مدرن بر اساس نگاه اجتماعی…

اپیزود 25 از پادکست گفتمان. این اپیزود در آذر ماه 1400 منتشر می شود و بخشی از بسته ی چندرسانه ای ششمین دوره مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است. دانلود

اپیزود ۲۲ : بخشی از کتاب درباره علم

📜علم، آزادی و توسعه "....دوره جدید و متجدد از این حیث وضعی خاص و ممتاز دارد. در این دوره نیز علم نه معلول دموکراسی است و نه علت آن؛ اما این هر دو با نوعی همبستگی به عالم تجدد تعلق دارند. عالم تجدد بی علم قوام نمی یابد. یعنی تا علم در زمین…

اپیزود ۲۱ پادکست گفتمان : نقش بیکن در شکل گیری علم جدید

📜بیکن و الهام های جدید در عرصه علم "در سال ۱۶۲۰، فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی متنی را با عنوان «احیای کبیر» منتشر کرد. در حالی که خود عنوان نویدبخش نوسازی مرجعیت باستانی بود، صفحه نقاشی شده آغاز کتاب یکی از زنده ترین بیان های تصویری از خوش…

اپیزود ۲۰ پادکست گفتمان : نقش گالیله در شکل گیری علم جدید

📜گالیله و لکه های خورشیدی "...نه مشاهدات گالیله درباره لکه های خورشیدی، بلکه تفسیر خاص او از آنها بود که چالشی جدی علیه کل ساختمان فلسفه طبیعی سنتی به حساب می آمد، فلسفه ای که از ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م.) به ارث رسیده بود و فیلسوفان مدرسی…

انتقال از هیئت قدیم به نجوم جدید توسط کوپرنیک و کپلر

📜برخی از معضلات پیش روی جهان بینی ارسطویی "...قصد ندارم چنین القا کنم که انگار از عهد ارسطو تا قرن ۱۷ جورچین جهان بینی ارسطویی دست نخورده ماند و سپس تقریبا یک شبه باید از آن صرف نظر می شد. در واقع این جورچین، در طول دوهزار سال حدفاصل عهد…

تصویری کلی از هیات و نجوم قدیم

سخنرانی دکتر یاسر خوشنویس در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی. این اپیزود در 6 مهر 1400 منتشر می شود. پادکست گفتمان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام هم سر بزنید. دانلود