فیلم

یادداشت

جایگاه علوم انسانی در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی – بخش اول

جایگاه علوم انسانی در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی تمدن معاصر غربی پدیده‌ای است که جوامع اسلامی در مقطع تاریخی کنونی با آن مواجه­اند. این مواجهه بیش از دو قرن است که آغازشده و به ‌عنوان یک مسئله ظاهر شده­ است. مسئله شدن نحوه تعامل ما با…

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش سوم

ابهامات در تعریف علم دینی فرق است میان اسلامی سازی علوم و تأسیس علوم جدید. معمولاً این دو را به ‌صورت مترادف به کار می‌برند، غافل از اینکه میان آن‌ها فاصله بسیار ژرفی وجود دارد. اسلامی سازی علوم، به این معناست که شما علوم جدید را…

مبانی نظری غرب مدرن – بخش اول

موضوع سخن بنده، مبانی نظری غرب مدرن است. قبل از این بحث، لازم است دو مقدمه مطرح کنم. یک مقدمه پاسخ به این پرسش که چرا باید درباره چنین موضوعی حرف بزنیم؟ مقدمه دوم هم این است که راجع به تاریخ غرب بحث کنیم؛‌ اینکه غرب مدرن چگونه ظهور ­کرده…

تحلیل جامعه‌شناختی و انتقادی ماهیت علم مدرن – بخش چهارم

تحلیل معرفت‌شناختی علم جدید بنیادهای معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم جدید با دکارت شکل می‌گیرد. بعد از دکارت، جان لاک بُعد دیگری از معرفت‌شناسی مدرن را ایجاد کرد. همه این جریانات مختلف به کانت منتهی شد و فلسفه کانت مبنای معرفت‌شناسی و…