مرور برچسب

بیژن عبدالکریمی

نسبت ما و سنت تاریخی

انسان با گذشته و تاریخ خود پیوند دارد؛ زیرا وی محصول محیط و تجربیات خود است. حوادثی که در گذشته رخ داده اند، زمان حال را شکل داده‌اند و آینده را نیز شکل خواهند داد. بنابراین، درک تاریخ خود برای انسان، برای درک حال خود و تصمیم گیری…

شرق شناسی و غرب شناسی وارونه

"...گاهی سخن از غرب شناسی می گویند. اگر مقصود گویندگان این است که ماهیت غرب را بشناسیم، با این شناخت شرق شناسی را هم می شناسیم و این شناخت ممکن است مایه تذكر و رهایی از استیلا باشد. اما اگر منظور ناچیز انگاشتن فکر و علم غربی و جستجوی عیبها…

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش سوم

ابهامات در تعریف علم دینی فرق است میان اسلامی سازی علوم و تأسیس علوم جدید. معمولاً این دو را به ‌صورت مترادف به کار می‌برند، غافل از اینکه میان آن‌ها فاصله بسیار ژرفی وجود دارد. اسلامی سازی علوم، به این معناست که شما علوم جدید را…

نقدی بر امکان علم دینی

📜 علم دینی و مسئله تاریخمندی تکیه بر سرشت تاریخی و فرهنگی علوم جدید غربی و به چالش گرفته شدن ادعای جهان شمولی و فرا تاریخی بودن آنها، مبتنی بر «تفکر‌ تاریخی» یا «تاریخی اندیشی» است که خود حاصل بصیرت انسان‌شناسانه و معرفت‌شناسانه‌ای است که…

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش دوم

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی - بخش دوم معنا و مفهوم دین یک ابهام دیگر هم وجود دارد. وقتی قید دین و صفت دینی را به کار می‌بریم، پرسشی مهم به وجود می‌آید و باید در جامعه امروز طرح شود. این پرسش این است که…

شرق شناسی ادوارد سعید

📜شرق شناسی "....هنگامی که یک شرق شناس #فرهیخته در کشور مورد مطالعه اش سفر می کرد آنچه در #ذهن داشت همواره عبارت بود از نکته های تجریدی و به دور از واقعیت ملموس در خصوص «تمدن» تحت مطالعۀ او. به ندرت اتفاق می افتاد که شرق شناسان به چیزی…

زمینه‌های طرح بحث علم دینی

🔵"...آگاهی دینی در مرتبه ای قرار دارد و آگاهی های بشری یک‌مرتبه دیگری دارند؛ 🔵 یعنی اگر ما معتقد باشیم که جهان ذومراتب است، مراتب وجود شناختی مختلفی وجود دارد. اساساً دین یعنی اینکه شما قائل به وجود مراتب در این جهان باشید. اگر ما مراتب…

دو نوع فهم از جهان

📜تاریخ انگاری و تفکر " ....در این میان آخرین صورت غلبه‌ی اصول روشنگری در قامت علم‌انگاری ظاهر شد و به‌واسطه‌ی فلسفه و از قِبَل آن سر آن داشت یا درست بگوییم این سودای محال را در سر می‌پرورد که آیا می‌شود از دست «گذشته» و لذا تاریخ رها شد و…

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش اول

در باب امکان یا عدم امکان تأسیس «علم دینی»، چند محور قابل‌طرح است: اولاً، پرسش اصلی چیست؟ ثانیاً، دلایل و انگیزه‌های طرح شدن مسئله چیست؟ ثالثاً، محل نزاع کجاست؟ ما درباره چه چیزی بحث می‌کنیم؟ آیا ما علم دینی می‌خواهیم یا علم جدید دینی…