مرور برچسب

سکولاریسم

تاریخ تولد دانشگاه در اروپا

📜نخستین دانشگاه ها "پیش از قرن يازدهم در پاریس مدارس فعال وجود داشت؛ در ليل دولایسته ، در «صومعۀ نتردام » ، یعنی در منازل مقامات کلیسا که دور کلیسای جامع ساخته شده بودند. استادان عموما جزو رؤسای کشیشان کلیسا بودند. در آغاز قرن دوازدهم این…

علم در فرهنگ اسلام

📜جایگاه علم در فرهنگ اسلام " به دلیل قدرتى که عقل در شناخت و آگاهى نسبت به قضایا و گزاره ‏هاى دینى دارد و در نتیجه به دلیل تأثیرى که علم در تقویم و پالایش ایمان صحیح و سالم دارد، بین علم و ایمان صحیح، تلازم وجودى برقرار است؛ ولى ملازمه…

عقلانیت سکولار

بی گمان مدنیت معاصر غربی در بعد مناسبات اجتماعی و سیاسی تا حد زیادی وامدار ارزشها و اصول ليبرالی است. فردگرایی، مالکیت خصوصی، تساهل و تسامح و از همه مهم تر تأکید بر آزادی های فردی ارکان این اصول و ارزشها را تشکیل می دهد. سلطه و اقتدار…

رویکرد غرب پذیری در مواجهه با غرب

📜شاخصۀ روشن فکر سکولار "....دنیای شرق فرهنگی که در مقابل غرب فرهنگی است، معمولاً تابع روشن فکران غربی بوده اند و تحت تأثیر آنها فضای روشن فکری را تصوير می کردند. از نظر آنها وقتی تکامل مادی تعریف شد، دين عامل مزاحمت تکامل اجتماعی است لذا…