مرور برچسب

علم دینی

نقدی بر امکان علم دینی

📜 علم دینی و مسئله تاریخمندی تکیه بر سرشت تاریخی و فرهنگی علوم جدید غربی و به چالش گرفته شدن ادعای جهان شمولی و فرا تاریخی بودن آنها، مبتنی بر «تفکر‌ تاریخی» یا «تاریخی اندیشی» است که خود حاصل بصیرت انسان‌شناسانه و معرفت‌شناسانه‌ای است که…

صورت‌های مختلف مواجهه جهان اسلام با علم جدید

📜 ما و متافیزیک علوم ما در محیط‌های علمی خود با یک دوگانگی روبه رو هستیم؛ از یک طرف مایل به حفظ ارزش‌های اسلامی هستیم و از طرف دیگر با آموزش‌هایی مواجه شده‌ایم که در آنها جایی برای خدا نیست. دانشجو علوم را فرا می‌گیرد، بدون آنکه به ملزومات…

نقش علوم مبنایی در علوم انسانی اسلامی

📜 گام‌هایی برای تحول فرایند تحول در چند گام قابل تبیین است: گام اول: شناسایی مبانی #فلسفی اسلام به عالمان علوم‌انسانی است؛ یعنی نشان‌دهیم که هستی‌شناسی اسلام چیست؟ معرفت‌شناسی‌اش چیست؟ انسانی‌شناسی‌اش چیست؟ مثلا بحثهایی در مبانی…