مرور برچسب

علم مدرن

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش دوم

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی - بخش دوم معنا و مفهوم دین یک ابهام دیگر هم وجود دارد. وقتی قید دین و صفت دینی را به کار می‌بریم، پرسشی مهم به وجود می‌آید و باید در جامعه امروز طرح شود. این پرسش این است که…

نخستین حوزه تحولی اجتماعیات

📜جامعه‌شناسی و فلسفه‌های تاریخ "...«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری - فلسفی و روش‌شناختی فاقد اعتبار و…

تحلیل جامعه‌شناختی و انتقادی ماهیت علم مدرن – بخش اول

بحث ما تحلیل جامعه‌شناختی علم مدرن با نظر به نقصان‌ها و مشکلاتی است که در فرایند توسعه و بسط خود پیدا کرده¬ است. به ‌عنوان مقدمه، ابتدا مطالبی درباره معنای تحلیل جامعه‌شناختی علم و معرفت و پیامدهای این نوع فهم بیان می‌شود.

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش اول

در باب امکان یا عدم امکان تأسیس «علم دینی»، چند محور قابل‌طرح است: اولاً، پرسش اصلی چیست؟ ثانیاً، دلایل و انگیزه‌های طرح شدن مسئله چیست؟ ثالثاً، محل نزاع کجاست؟ ما درباره چه چیزی بحث می‌کنیم؟ آیا ما علم دینی می‌خواهیم یا علم جدید دینی…