مرور برچسب

فلسفه علم

اولین کارکرد حوزه در نسبت با علوم انسانی

📜حوزه و علوم انسانی "...ما نمی گوییم علوم انسانی غیر مفید است؛ ما می گوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است؛ بحث سر این است. محل کلام بین آنچه که ما می گوییم و آنچه که ایشان فرمودند، دو تاست. اصلا مرکز اثبات و نفی، یک چیز نیست. بحث سر این…

تفاوت اثبات و تایید در نظریه های علمی

📜معیارهای تایید و پذیرش "..چنانکه پیشتر متذکر شدیم، نتیجۀ مساعد، حتی اگر با آزمونهای به دست آمده باشد، نمی تواند #فرضیه را به صورت قطعی اثبات کند، بلکه کمابیش آن را از پشتیبانی شواهد بر خوردار می کند، یا کمابیش آن را تایید می کند. شدت و…

صورت‌های مختلف مواجهه جهان اسلام با علم جدید

📜 ما و متافیزیک علوم ما در محیط‌های علمی خود با یک دوگانگی روبه رو هستیم؛ از یک طرف مایل به حفظ ارزش‌های اسلامی هستیم و از طرف دیگر با آموزش‌هایی مواجه شده‌ایم که در آنها جایی برای خدا نیست. دانشجو علوم را فرا می‌گیرد، بدون آنکه به ملزومات…

علم غربی، علم اروپایی و علم مدرن

📜ماهیت علم جدید امروزه وقتی واژه #علم را بکار می‌بریم مفید معنایی است کاملا مغایر با معنای واژه‌های doctorina و scientia که در #قرون‌وسطی به کار می‌رفت و همچنین مغایر با معنای واژه episteme در زبان یونانی، علم یونانی اصلا از سنخ علوم دقیقه…