مرور

ویدئو

انقلاب صنعتی و نتایج آن

📜انقلاب صنعتی "در برهه کوتاه سالهای سلطنت جورج سوم تا تاجگذاری پسرش ویلیام چهارم، چهره انگلستان دستخوش دگرگونی شد. مناطقی که طی قرنهای متوالی به صورت زمینهای باز مورد کاشت و بهره برداری قرار می گرفت، یا زمینهایی کاشت نشده که به صورت مراتع…

جایگاه علوم انسانی در جهان مدرن

📜خودآگاهیِ آزادی "..از آنجا که قوانین تاریخ مربوط به خود آگاهی روح است، و از آنجا که خصلت ممتاز روح آزادی است، پس قوانین تاریخ مربوط به خود آگاهی آزادی است. چنین خود آگاهی ای در واقع مقصود یا غایت خود تاریخ است. هگل به ملاحظه همين هدف است…

مواجهه ما با غرب در دوران عباسیان

📜مواجهه ما در غرب در زمان عباسیان "..در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم و در طول قرن سوم، یک نهضتی در نظام دستگاه عباسی رخ می‌دهد که پیش تر در اواخر دوران ساسانی شروع شده بود، عباسی‌ها که رویای یک امپراطوری را به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی…

زبان‌های محلی و کشف فردیت در دوران رنسانس

📜مونتین و کتاب تتبعات "در آن عصر معمولا کتابهای فلسفی را به زبان لاتینی می نوشتند و زبان فرانسه بیشتر اداری و کاربردی محسوب می شد، در صورتی که مونتنی افکار خود را به زبان فرانسه بیان کرده است. البته سبک نگارش او بیشتر گفتاری است و او در…

منطق نتیجه‌بخش دنیای مدرن

📜آزادی مالکیت و حاکمیت قانون "...در کنار سنتهای مسیحی و مدنی، و گاه درآمیخته با آنها، سنت حقوق شناسی مدنی قرار دارد. این سنت نیز مانند دو سنت قبلی خاستگاه کلاسیک دارد و در آئین نامه قانون مدنی، منشوری که پوستینیان آن را در قرن ششم میلادی…

اختتامیه دوره ۱۴۰۰

دانشجویان و همراهان محترم ششمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با سلام و ادب و احترام ششمین دورۀ مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی، علیٰ رغم مشکلات بسیار، ناشی از شیوع ویروس کرونا و بسیاری عوامل دیگر، با همراهی اساتید…

هوسرل و بحران علم جدید

📜 ما و غایت نفسانی انسان اروپایی صورت نفسانی اروپا را چگونه باید بیان کرد؟ صورت نفسانیت اروپا نشانه‌ای است برای تمام گروه‌ها و دستاوردهای فرهنگی آنان و فصل ممیزی است که به تمام آنها وحدت می‌بخشد. صورت نفسانی عبارت است از صورت فلسفی که حال…

وجه الهی بودن حکمت اسلامی

📜حکمت مشرقی "...نمی توان همه اندیشه ابن سینا را به این جنبه عقلی و استدلالی محدود داشت. همه این جنبه پیش درآمد یا شاید شرط لازم برای ساخت دیگری از اندیشه اوست که به موجب آن او به معنای واقعی کلمه حکیم متأله یا فیلسوف مشرقی (اشراقی) به شمار…

منفعت شخصی و امر اجتماعی

📜تقسیم کار "...این تقسیم کار که منشأ امتیازات بسیار است در اصل حاصل خرد هیچ انسانی که با پیش بینی و به منظور چنین غنای همه جانبه ای که از تقسیم کار حاصل آمده، نبوده است. تقسیم کار در واقع پیامد تدریجی و بسیار کند گرایشی معین در سرشت انسان…

مدرنیته و حقوق بشر

📜 کانت و برابری حیثیات انسانی محوری ‌ترین تلاش كانت در حوزه اخلاق ارائه آموزه‌هایی است که در فرایندی صرفأ عقلانی به دست آمده باشند. در گفتمان اخلاق کانتی عمل مبتنی بر اراده آزاد و همراه با نیت خیری (Good wil) که ریشه در استقلال و آزادی…