مرور برچسب

تمدن اسلامی

رویکردهای مختلف تمدنی به علم دینی

بستر الهیاتی تمدن دینی از آنجاکه اراده‌ها می‌توانند در مسیر رشد یا غی حرکت کنند، دو نظام رشد و غی - یا نظام حق و باطل - شکل گرفته است. از یک سو جبهه حق بر محور انبیاء الهی و از سوی دیگر، جبهه باطل بر محور شیاطین و فراعنه، در طول تاریخ…

اولین وجه سوء فهم از حضور دین در عرصه اجتماع

📜دین در عرصه اجتماع "....حكومت دينى، نظريه ‏اى سياسى است كه به لزوم پذيرش مرجعيّت دين در عرصه ‏هاى مختلف سياست و حكومت باور دارد. دولت دينى، دولتى است كه دغدغه انطباق با دين دارد و مى ‏كوشد به پيام دين لبيّک گويد و در عرصه‏ هاى مختلف…

رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

📜رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب "...دسته ديگر روشن فکران، روشن فکران مسلمان هستند كه البته از آنها به روشن فکران اسلامی تعبير نمی كنم؛ چرا كه تفکر اسلامی آنها در مسيری که برای تکامل اجتماعی تعريف می کنند، حضور فعال ندارد. آنها فقط…

عقلانیت سکولار

بی گمان مدنیت معاصر غربی در بعد مناسبات اجتماعی و سیاسی تا حد زیادی وامدار ارزشها و اصول ليبرالی است. فردگرایی، مالکیت خصوصی، تساهل و تسامح و از همه مهم تر تأکید بر آزادی های فردی ارکان این اصول و ارزشها را تشکیل می دهد. سلطه و اقتدار…