مرور برچسب

حسین کچویان

عالم انسانی در جهان غیر مدرن

📜 نظم وجودشناختی در عالم پیشامدرن در سنت ، وجود از نظمى ذاتى برخوردار است که واجد معناى مشخصى براى موجودات آن می‌باشد. بر حسب این ویژگى که اختصاص به این دین یا آن دین و این سنت یا آن سنت نیز ندارد گونه‌‏هاى بودن موجودات و نحوه رفتار و عمل…

بورژوازی و تکوین علم مدرن

📜بورژوازی و تکوین جهان مدرن طی سده‌های آغازین هزاره دوم (پیش از رنسانس)، در لایه‌های درونی جامعه فئودالی تغییرات تاریخی بزرگی در حال تکوین بود. این تغییرات به چشم نمی‌آمدند، ولی مدام و به طور بی بازگشت در جریان بودند. جنگلها تسطیح و…

تحلیل جامعه‌شناختی و انتقادی ماهیت علم مدرن – بخش چهارم

تحلیل معرفت‌شناختی علم جدید بنیادهای معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم جدید با دکارت شکل می‌گیرد. بعد از دکارت، جان لاک بُعد دیگری از معرفت‌شناسی مدرن را ایجاد کرد. همه این جریانات مختلف به کانت منتهی شد و فلسفه کانت مبنای معرفت‌شناسی و…

علم مدرن و “منطق نتیجه بخشی دنیایی”

📜انسان مدرن و تاریخ «ابن الوقتی» دنیایی خودبنیادی هستی و انسان تجددی اقتضاء دارد که تاریخ و جامعه انسانی، «ابن الوقت» و «بنده حال» ( دنیا گرایانه و نه عرفانی از گونه «صوفی ابن الوقت است») باشد. تاریخ و جامعه انسانی متضمن معناست؛ اما نه…

تحلیل جامعه‌شناختی و انتقادی ماهیت علم مدرن – بخش سوم

قبل از جنگ‌های صلیبی، غربی‌ها اطلاعی از علم یونانیان نداشتند. پیش از آن، معرفتی که جزء منقولات نبود، علم تلقی نمی‌شد؛ یعنی تنها تورات، انجیل و تفسیرهای آن اعتبار علمی داشتند. از قرن سه و چهار میلادی و بعد از افول نوافلاطونی‌ها، عصر به…

تحلیل جامعه‌شناختی و انتقادی ماهیت علم مدرن – بخش دوم

نگاه اجتماعی به علم، لازمه درک عمیق ماهیت علم مدرن همان‌طور که گفته شد، در تلقی اول علم مستقل و منقطع از جهان عینی و بیرونی است و در نتیجه فرایند شکل‌گیری علوم مدرن، هیچ ربطی به اینکه در چه تاریخ و در چه جهانی شکل‌گرفته است، ندارد؛ یعنی…

ویژگی های علم اجتماعی جهان سنت

📜 نظریه اجتماعی (جامعه) به مثابه بنیاد هستی‌شناسی جهان تجدد اینکه تجدد پس از #كانت با طرح #کنت به طور کامل از متافیزیک گسسته و به جای آن نظریه و علم اجتماعی را قرار می‌دهد، صرفا وجه شناختی و نظری ندارد. جابجایی که با تجدد در قلمروی #شناخت…

نگاه اجتماعی به علم، لازمه درک عمیق ماهیت علم مدرن

📜جامعه‌شناسی و خودبنیادی تجدد در فهم جامعه‌شناسانه آن‌گونه که توسط #مارکس، #دورکیم یا #وبر صورت‌بندی کلاسیک آن در عمل ظاهر شد، انسان فاقد وجهی جوهری یا ذات طبيعت و یا #فطرت است. #انسان چیزی جز آنچه می‌کند یا همان کارش چیزی نیست؛ حقیقت…

علوم اجتماعی و بحران

📜جامعه‌شناسی وفلسفه‌های تاریخ "...«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و #معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های #نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری - فلسفی و روش‌شناختی فاقد #اعتبار و…

نخستین حوزه تحولی اجتماعیات

📜جامعه‌شناسی و فلسفه‌های تاریخ "...«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری - فلسفی و روش‌شناختی فاقد اعتبار و…