مرور برچسب

علوم انسانی

اصلی‌ترین چالش در بحث علوم انسانی اسلامی را باید شناخت

سلسله نشست‌های بازخوانی انتقادی ایده‌های دانشگاه اسلامی، علوم انسانی اسلامی و وحدت حوزه و دانشگاه به همت میز علوم انسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام برگزار شد.

لزوم توجه به علوم انسانی

جلسه دوم ترم پاییز طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با تدریس صادق رمضان زاده و احسان کرمانشاهی، در محل مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

گادامر و علوم انسانی

📜گادامر و تاریخ‌مندی علوم انسانی گادامر در مواجهه با آنچه علوم انسانی می‌خواند بر آن است که این علوم نباید تلاش کنند که پدیده انضمامی را به منزله مصداقی از یک قاعده کلی فهم نمایند و مورد «خاص یا جزئی» نیز فقط برای تأیید «قانونی» که با آن…

ضرورت مواجهه فلسفی با علوم انسانی

📜 تفکر فلسفی و گشودن راه آینده فلسفه ، معاصرتی است که خود را می‌اندیشد و به خود آگاه می‌شود. فلسفه ربطی ناگسستنی با زندگانی دارد. زندگانی را می‌فهمد و آن را در هیئت مفاهيم مضبوط عرضه می‌کند تا زندگانی به خویش آگاه شود و به امکاناتی که در…

تقابل مفهوم علم انسانی نزد فارابی و متفکرین دنیای مدرن

فارابی و علم مدنی "...فارابی انجام کارهای حکومتی را «سیاست» می خواند. بدین سان سیاست در علم مدنی او جایگاه مهمی دارد. او علم مدنی را فلسفه عملی یا انسانی می خواند که از فلسفه نظری، شامل ریاضیات، علم طبیعی و علم الهی، متمایز است. ما…

متافیزیک و انسان جدید

📜متافیزیک و انسان مدرن تاریخ متافیزیک، تاریخ در حجاب رفتن هستی و به محاق فراموشی رفتن آن است؛ تاریخی که دیگر به هستی نمی‌پردازد و اموری چون ایده‌های افلاطونی و جوهر ارسطویی و.. را جایگزین آن می‌کند. این غفلت از هستی در شکل کامل شده خود با…

پیدایش کلینیک و زایش انسان مدرن

📜پزشکی و ابژه‌های مورد مشاهده از قرن هجدهم، پزشکی گرایش یافت تاریخ خود را طوری روایت کند که گویی بستر بیمار جایگاه همواره ثابت و پایدار تجربه بوده است؛ برخلاف نظریه‌ها و نظام‌ها که مدام در معرض تغییر قرار داشته‌اند و خلوص شواهد بالینی را…

خودآگاهی و علوم انسانی مدرن

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل : "...عقل، گوهر است یعنی چیزی است که همه واقعیات به وسیله آن و در ذات آن، وجود و قوام می یابند؛ عقل، قوه بی پایان است، یعنی چندان نیرو دارد که بتواند چیزی بالاتر از آرمان و بایستگی محض که گویی در جایگاهی ناشناخته…

نقش علوم انسانی در اقتصاد دانش بنیان

بخشی از سخنرانی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در افتتاحیه پنجمین دورۀ نشست های طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی- تابستان 98