لزوم توجه به علوم انسانی

جلسه دوم ترم پاییز طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با تدریس استاد صادق رمضان زاده و استاد احسان کرمانشاهانی، در محل مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.
صادق رمضان زاده
صادق رمضان زاده

صادق رمضان زاده ذیل موضوع “تحولات منجر به رنسانس تا دکارت” ابتدا به توضیح روش‌های خوانش فلسفه و تاریخ پرداختند:
۱. روش سینوی: در این روش، موضوع به طور جزئی و به دور از تحلیل ویژگی‌های کلی بررسی می‌شود. مدلی که ابن سینا برای اثبات نفس ارائه می‌دهد و از انسان معلق صحبت می‌کند، بر این روش استوار است.

۲. سنت پروستی: متفکرین مطابق این روش، مسائلِ زمان اکنون را ذیل زمان گذشته بازخوانی کرده و براساس نسبت میان این دو، مسائل درک می‌شود.

۳. روش نیچه ای: این روش برگرفته از روش فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی، است. در این روش متفکرین بر اساس بنیاد‌های فکری خود و از پنجره نگاه خویش به مسائل می‌نگرند.

ایشان در ادامه به لزوم مطالعه تاریخ اشاره کرده و فرمودند: خواندن تاریخ و حوادث تاریخی بر ما ضروری است، چراکه اکنون ما ریشه در گذشته دارد و برای حل این مسائل لازم است ابتدا علت آنان یافته شود. اگر ما با نگرش الهیات سیاسی به مطالعه تاریخ بپردازیم می‌توانیم تاریخ فلسفه را در ۸ عصر (که همراه با ۸ بحران است) تقسیم کنیم:

۱. عصر حضور، خدایان و ایران
۲. عصر شکل گیری فلسفه
۳. عصر دوگانه گرایی (دوئالیسم)، شکاف و تنهایی
۴. عصر وحدت سرزمین‌های اسلامی-مسیحی
۵. عصر رنسانس و کلیسا
۶. عصر عقل، دادگاه و غرب مدرن
۷. عصر هیچ انگاری (نیهیلیسم)، فعالیت و آزادی
۸. عصر سایبر، سایبورگ و سایبرپانک

ایشان در ادامه با تاکید بر مطالعه علوم انسانی فرمودند: برای هر کشور دو نوع مرز می‌توان قائل شد:
۱. مرز جغرافیایی که در محدوده هر کشور در سطح کره زمین مطالعه می‌شود.
۲. مرزی که بر اساس تفاوت کشور‌ها در زمینه علوم انسانی مطرح است؛ و برای حفظ و تداوم مرز‌های فکری و فرهنگی ایران لازم است افرادی که در حوزه علوم انسانی تحصیل می‌کنند آگاه به اهمیت این علوم باشند.

احسان کرمانشاهانی
احسان کرمانشاهانی

در جلسات تدریس استاد کرمانشاهانی نیز، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم از علامه طباطبایی بررسی میشود و در این جلسه ایشان با اتمام تحلیل مقاله پنجم وارد شرح و بسط مقاله ششم شدند.

طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی در سال ۱۳۹۴ شکل گرفته است پیشینه شکل‌گیری این طرح دغدغه‌هایی در حیطه علوم انسانی به صورت خاص و درباره اصل و موقعیت علم در جامعه ایران، جامعه اسلامی و جهان اسلام و نسبتی که علم با فرهنگ اسلامی و با دین اسلام دارد، می‌باشد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.