مرور برچسب

مدرنیته

جامعه شناسی به مثابه بنیاد علوم در نظر «آگوست کُنت»

📜جامعه شناسی و طرح فیزیک اجتماعی ابداع حوزه نظریه اجتماعی جهشی تکاملی و نقطه عطفی در تاریخ نظریه‌پردازی تجدد به حساب می‌آید. جامعه‌شناسی ضمن پیروی و تبعیت از روش‌شناسی‌ای که در انقلاب علمی و به وسیله دانشمندانی چون نیوتن اعتبار و…

عالم انسانی در جهان غیر مدرن

📜 نظم وجودشناختی در عالم پیشامدرن در سنت ، وجود از نظمى ذاتى برخوردار است که واجد معناى مشخصى براى موجودات آن می‌باشد. بر حسب این ویژگى که اختصاص به این دین یا آن دین و این سنت یا آن سنت نیز ندارد گونه‌‏هاى بودن موجودات و نحوه رفتار و عمل…

ویژگی‌های علم مدرن

📜ویژگی های علم جدید "...علوم جدید که بر پایه عقل مدرن و نسبت استیلاجویانه (تکنیکی) بشر با هستی بنا شده است ماهیتا با علوم سنتی و معنوی تفاوت دارد. در واقع تفکر دینی ، صورت علمی خاص خود را پدید می آورد و تفکر خودبنیادانگار، صورت علمی ای…

پرسش انضمامی چه پرسشی است.

مدرنیته و تاریخی‌گری "...برداشت #مدرن از تاریخ، نخستین بار، در نیمه دوم قرن هیجدهم در آثار ویکو، منتسکیو، ولتر، هردر، کندرسه و امثال آن‌ها ظهور یافت. گرچه برخی از آنان، تاریخ را به سان کل قلمداد نمی‌کردند، اما در اینکه #تاریخ راه حل موثقی…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

ویژگی‌های علوم ما قبل مدرن

📜سیر تاریخی انسان "....نوع نگاه بشر به تاريخ تا قبل از عصر جديد (مدرنيته) يك نگاه خطی نبوده است، يعنی بشر خود را «به صورت يك موجود مستقل كه موظف است به تنهايی به سوی پيشرفت و قدرت حركت كند و اين مسير را تا بی نهايت(يا يك نهايت دور) ادامه…

خودآگاهی و علوم انسانی مدرن

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل : "...عقل، گوهر است یعنی چیزی است که همه واقعیات به وسیله آن و در ذات آن، وجود و قوام می یابند؛ عقل، قوه بی پایان است، یعنی چندان نیرو دارد که بتواند چیزی بالاتر از آرمان و بایستگی محض که گویی در جایگاهی ناشناخته…

مهمترین چالش ما در دوران جدید

📜تعیین جایگاه غرب شناسی در برنامه ریزی اجتماعی "....ابتدا باید مفهوم دینداری را درون جامعه خود و جامعه بشری توسعه بدهیم. ما باید مفهوم دینداری، مفهوم توحید و مفهوم ولایت الهیه را به گونه ای تبیین کنیم که همه شئون حیات را بپوشاند. این…

پرسش امکان بشر است

پرسش امکان بشر است کارگاه آموزشی مهدی بنایی جهرمی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی معرفی استاد دکتر مهدی بنایی جهرمی، استاد و پژوهشگر فلسفه، مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد. «نسبت ما و غرب» و…

صورت بندی گالیله از علم

سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در گفتمان ، تابستان 1396 📜صورت بندی گالیله از علم در نظر گالیله علم به راهی غیرشخصی برای نگریستن به جهان مبدل شده است، راهی برای خواندن زبان جهان به یاری گونه ای نمادگرایی نو و مطلق. گالیله در…