اپیزود ۳۰ پادکست گفتمان : تلاش های نیوتون در شکل دهی فیزیک به معنای امروزی

دکتر یاسر خوشنویس

“..بسیاری از معاصران دستاورد نیوتن را نشان دهنده کمال ماشین انگاری و مورخان آن را نقطه اوج انقلاب علمی معرفی کرده اند. به یقین، نیوتن حرکت گالیله ای را برای تثبیت حوزه هایی که یک طرح فلسفه طبیعی واحد را می توان به نحوی مشروع درباره آنها به کار بست، به نحوی قاطع پیش برد. اصول ریاضیات را هم با مکانیک زمینی و هم سماوی یکپارچه ساخت. نیوتن نشان داد که مدارهای بیضوی سیارات را که کپلر پیشتر آنها را توصیف کرده بود میتوان از طریق دو حرکت تبیین کرد: یک حرکت لختی که طبق آن، سیارات تمایل دارند با سرعت ثابت در مسیر مستقیم حرکت کنند و در نتیجه، به صورت مماس از مدار خود خارج گردند؛ و دیگری حرکت جانب مرکز در اثر جاذبه گرانشی میان سیارات و خورشید که تمایل دارد سیارات را به مرکز منظومه شمسی بکشاند. تمامی اجسام، چه زمینی و چه سماوی، تمایل دارند به نحوی یکنواخت در مسیرهای مستقیم حرکت کنند یا در حال سکون باقی بمانند؛ تمامی اجسام هر جا که باشند، تحت جاذبه گرانشی دیگر اجسام قرار دارند.گرانش نیروی جهان شمول است و به صورت رابطه ای که با مجذور فاصله اجسام نسبت معکوس دارد عمل می کند. مورخان به دستاورد نیوتن تحت عنوان «تخریب کیهان منظم» اشاره کرده اند. در حالی که تفکر سنتی و حتی بخش برگی از تفکر مدرن آغازین عالمی متناهی را تصور می کرد که دارای مناطق فضایی با کیفیات متفاوت است، نیوتن عالمی نامتناهی را تصدیق می کرد که آن چنان که الکساندر کویره گفته است «تنها به واسطه یکی بودن محتواها و قوانین بنیادین آن» یکپارچه شده است؛ عالمی که در آن تمایز فیزیکی کیفی ای میان آسمانها و زمین یا میان بخشهایی از آنها وجود ندارد و در آن «ستاره شناسی و فیزیک به دلیل تبعیت شان از هندسه، یکپارچه و به یکدیگر وابسته می شوند.»..”
استیون شیپن

گفتمان را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.