حکمت اصطلاحی تماما ایرانی

دکتر انشاءالله رحمتی

سخنرانی ان شاءالله رحمتی در چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی ، تابستان ۱۳۹۷

حکمت مهم ترین دارایی ما در ایران اسلامی است و یکی از کلیدواژه هایی که برای فهم سنت خود در اختیار داریم….
سنت از یک وجه به معنای حقایق یا اصولی است که دارای سرچشمه الهی بوده و بر بشر و در واقع بر کل قلمرو کیهانی وحی و الهام شده است…سنت در معنای دیگری به نحوی کلی تر می تواند شامل اصولی باشد که آدمی را مطیع آسمان ( ملکوت) و طبعا دین می سازد…
معنای سنت بیشتر از هر چیز به حکمت جاودانی مرتبط است که در قلب هر دینی جای دارد و چیزی جز سوفیا نیست که منظر شهودی غرب و نیز شرق را به تصاحب در آورده و عالی ترین دستاورد حیات آدمی است.
برای تفصیل بحث های بالا منابع ذیل معرفی می گردد:
📘کتاب “معرفت و امرقدسی” نوشته سید حسین نصر ترجمه فرزاد حاجی میرزایی
📕کتاب “نماد و اسطوره” نوشته حجت الاسلام حمید پارسانیا
📗کتاب “یگانه سنت” نوشته ویلیام کوئین ترجمه رحیم قاسمیان
📙کتاب “گلشن حقیقت” نوشته سید حسین نصر و ترجمه انشاء الله رحمتی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.