روش شناسی استقراگرایی

دکتر سعید زیباکلام

📜استقراگرایی
“…کسانی که خود را در این قبیل رشته ها «دانشمند» می خوانند اغلب خود را پیرو روش تجربی #فیزیک می دانند. برای آنها ، این روش #تجربی شامل جمع آوری «واقعیات» به وسیلۀ مشاهده و آزمایش دقیق، و سپس استنتاج #قوانین و نظریه ها از آن واقعیات به مدد نوعی شیوه منطقی است. بتازگی یکی از همکارانم در گروه تاریخ دانشگاه، که ظاهرا این نوع از #تجربه گرایی را پذیرفته است، اظهار داشت که به علت عدم کفایت تعداد وقایع و یافته های موجود، نوشتن تاریخ استرالیا در حال حاضر غیر ممکن است، بر کتیبه ای بر سردر ساختمان پژوهشهای علوم اجتماعی در دانشگاه #شیکاگو نوشته شده: «اگر نتوانید اندازه گیری کنید، #دانش شما کافی و رضایتبخش نیست». بی تردید، بسیاری از ساکنین زندانی شده در #آزمایشگاه های مدرن آن #دانشگاه ، #جهان را از دریچۀ میله های آهنین اعداد صحیح تحلیل کرده، به درک این مطلب موفق نشده اند که روشی که سعی دارند از آن تبعیت کنند نه تنها ضرورتا #عقیم و بی حاصل است، بلکه روشی نیست که موفقیت فیزیک را بتوان بدان نسبت داد…”
آلن اف.چالمرز

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📙کتاب “چیستی علم” نوشته #آلن اف.چالمرز ترجمه سعید زیباکلام
📘کتاب “فلسفه علوم طبیعی” نوشته کارل همپل ترجمه حسین معصومی همدانی
📕کتاب “درآمدی بر فلسفۀ علم” نوشته پیتر گادفری اسمیت ترجمه نواب مقربی
📗کتاب “فلسفه علم در قرن بیستم” نوشته دانالد گیلیس ترجمه حسن میانداری

#حلقه_وین #پوزیتیویسم #علم_اثباتی #آزمایش #مشاهده #روش_علمی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.