تغییر نگاه حق و تکلیف از مشروطه

مرحوم حجت الاسلام دکتر داود فیرحی

📜قوای استبدادیه و بیداری عقلای امت

“…در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان #عصمت ، بلکه از #ملکه #تقوی و #عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدّ حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم ، همچنانکه بالضروره معلوم است ، حفظ همان درجه مسلّمه از محدودیّت #سلطنت اسلامیّه ، که دانستی متّفق علیه امّت و از ضروریات #دین اسلام است، و هم چنین #صیانت این اساس #شورویتی که به نص کتاب و سنت و سیره مقدّسه دانستی که ثابت و از قطعات است، جز به گماشتن مسدّد و رادع خارجی که به قدر قوّه‌ی بشریّه به جای آن قوه‌ی عاصمه الهی -عزّ اسمه- و لا اقل #جانشین #قوه علمیّه و ملکه عدالت و تقوی تواند بود، غیر ممکن و به صرافت طبع این نوع متصدّیان عادتاٌ از محالات و مانند #حراست #گوسفند را به #گرگ واگذاشتن و چشم تبرید به آتش داشتن است و از این رو وجوب گماشتن هیئت مذکوره، چنانچه سابقا گذشت – بدیهی و غیر قابل انکار است. همین‌طور بالضروره معلوم است که قوه مسدّده و رادعه خارجیه، وقتی مؤثر و مفید و جانشین قوای نفسیّه تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسیّه در تحت ملکات و ادراکات و منبعث از آنها است، همان طور طبقات متصدّیان هم فقط عبارت از قوه #اجرائیۀ مملکت، و در تحت ترجیحات قوّه مسدّده و علمیّه و منبعث از آن باشند، و هم در صورتی اطراد‌پذیر و غیر قابل از برای تخلّف تواند بود که اصل اساس #دولت و وضع سلطنت به طور رسمیّت و قانونیّت بر همین وجه مبتنی، و به وسیله بیداری و هشیاری و حکمت عملیّه به #عقلای ملّت جمیع قوای استبدادیّه مسلوب و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد و الا قوای ملعونۀ استبدادیّه حتما متحرّک و نائرۀ طاغوتیّه حکما زبانه خواهد کشید و مآل أمر لا محاله، به حال ما #ایرانیان خانمان ویران مؤدی خواهد بود…..”
میرزامحمدحسین غروی نائینی/تنبیه الامه و تنزیه المله

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📙کتاب “تنبیه الامه وتنزیه المله”نوشته میرزامحمدحسین غروی نائینی
📗کتاب “فقه و سیاست در ایران معاصر( #فقه سیاسی و فقه مشروطه) ” نوشته داود فیرحی
📙کتاب “درآستانه تجدد (در شرح تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه)” نوشته داود فیرحی

#مشروطه #تنبیه‌_الامه #حق #تکلیف #مجلس_شورای_ملی #فقه_سیاسی #دانشگاه_تهران #فقه_مشروطه #داوود_فیرحی #علوم_سیاسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.