مرور رده

اخبار

لزوم توجه به علوم انسانی

جلسه دوم ترم پاییز طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با تدریس صادق رمضان زاده و احسان کرمانشاهی، در محل مدرسه…