مرور برچسب

احمد واعظی

اولین وجه سوء فهم از حضور دین در عرصه اجتماع

📜دین در عرصه اجتماع "....حكومت دينى، نظريه ‏اى سياسى است كه به لزوم پذيرش مرجعيّت دين در عرصه ‏هاى مختلف سياست و حكومت باور دارد. دولت دينى، دولتى است كه دغدغه انطباق با دين دارد و مى ‏كوشد به پيام دين لبيّک گويد و در عرصه‏ هاى مختلف…

عقلانیت سکولار

بی گمان مدنیت معاصر غربی در بعد مناسبات اجتماعی و سیاسی تا حد زیادی وامدار ارزشها و اصول ليبرالی است. فردگرایی، مالکیت خصوصی، تساهل و تسامح و از همه مهم تر تأکید بر آزادی های فردی ارکان این اصول و ارزشها را تشکیل می دهد. سلطه و اقتدار…