مرور برچسب

احمد واعظی

جایگاه علوم انسانی در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی – بخش اول

جایگاه علوم انسانی در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی تمدن معاصر غربی پدیده‌ای است که جوامع اسلامی در مقطع تاریخی کنونی با آن مواجه­اند. این مواجهه بیش از دو قرن است که آغازشده و به ‌عنوان یک مسئله ظاهر شده­ است. مسئله شدن نحوه تعامل ما با…

برخی از مولفه های پویایی فقه شیعه

📜اجتهاد و پویایی فقه اعتقاد به پویایی فقه، یعنی اعتقاد به دخالت زمان و مکان در اجتهاد، و اعتقاد به اینکه فقه اسلامی دارای عناصری است که آن را منعطف کرده و با شرایط متغیر اجتماعی سازگار می‌نماید. . قرائت ما از فقه اسلامی باید به نحوی باشد…

دومین وجه سوء فهم از حضور دین در عرصه اجتماع

📜جمود و تحجر "....متدینان منحرف و کج سلیقه خشکه مقدس از هر طبقه ای برای جامعه خطرناک تر و مضرتر هستند.تاریخ نشان می دهد که بی رحمانه ترین جنگ ها، کشتارها و زجر و شکنجه ها به وسیله خشکه مقدسان صورت گرفته است. بزرگ ترین #نمک نشناسی ها را…

اولین وجه سوء فهم از حضور دین در عرصه اجتماع

📜دین در عرصه اجتماع "....حكومت دينى، نظريه ‏اى سياسى است كه به لزوم پذيرش مرجعيّت دين در عرصه ‏هاى مختلف سياست و حكومت باور دارد. دولت دينى، دولتى است كه دغدغه انطباق با دين دارد و مى ‏كوشد به پيام دين لبيّک گويد و در عرصه‏ هاى مختلف…

عقلانیت سکولار

بی گمان مدنیت معاصر غربی در بعد مناسبات اجتماعی و سیاسی تا حد زیادی وامدار ارزشها و اصول ليبرالی است. فردگرایی، مالکیت خصوصی، تساهل و تسامح و از همه مهم تر تأکید بر آزادی های فردی ارکان این اصول و ارزشها را تشکیل می دهد. سلطه و اقتدار…