مرور برچسب

شهریار زرشناس

اپیزود ۱۰ پادکست گفتمان ، شهریار زرشناس : فهم تاریخ بر اساس اوقات سه‌گانهٔ تاریخ بشر

📜اوقات سه گانه تاریخ بشر "...تاریخ دینی بشر مبتنی بر وقت رحمانی و نسبت قرب به ساحت قدس الهی است. افق تاریخ دینی بشر، افق گشادگی به حقیقت و حاکمیت عدل و هدایت و رحمت است. انسان در افق تاریخ دینی در نسبتی حضوری و قرب نسبت به انوار هدایت الهی…

ویژگی‌های علم مدرن

📜ویژگی های علم جدید "...علوم جدید که بر پایه عقل مدرن و نسبت استیلاجویانه (تکنیکی) بشر با هستی بنا شده است ماهیتا با علوم سنتی و معنوی تفاوت دارد. در واقع تفکر دینی ، صورت علمی خاص خود را پدید می آورد و تفکر خودبنیادانگار، صورت علمی ای…

مبانی نظری غرب مدرن – بخش اول

موضوع سخن بنده، مبانی نظری غرب مدرن است. قبل از این بحث، لازم است دو مقدمه مطرح کنم. یک مقدمه پاسخ به این پرسش که چرا باید درباره چنین موضوعی حرف بزنیم؟ مقدمه دوم هم این است که راجع به تاریخ غرب بحث کنیم؛‌ اینکه غرب مدرن چگونه ظهور ­کرده…

تطورات معنای عقل در غرب

📜راسیونالیسم "راسیونالیسم، از ریشه «Ratio» لاتین و فرانسه گرفته شده است. Ratio در لغت به معنای عقل و راسیونالیسم به معنای عقل گرایی است. اما عقل، حقیقتی است که به یک اعتبار، سير تطور تاریخی ای داشته و در هر دوره، معنا و مرتبه و وجوهی از آن…

شناخت لایه های مختلف غرب مدرن

📜پیدایش غرب مدرن «ویل دورانت»، «پترارك» و «بوكاچیو» شاعر و نویسنده ایتالیایی قرن چهاردهم را نخستین انسان‌های عصر مدرن می‌نامد.از حدود اواسط قرن چهاردهم در برخی شهرهای ایتالیا به ویژه فلورانس، نهضت فرهنگی – ادبی‌ای ظهور کرد که حكایتگر…

ویژگی‌های علوم ما قبل مدرن

📜سیر تاریخی انسان "....نوع نگاه بشر به تاريخ تا قبل از عصر جديد (مدرنيته) يك نگاه خطی نبوده است، يعنی بشر خود را «به صورت يك موجود مستقل كه موظف است به تنهايی به سوی پيشرفت و قدرت حركت كند و اين مسير را تا بی نهايت(يا يك نهايت دور) ادامه…

اوقات سه گانه بشر

اوقات سه گانه تاریخ بشر "...تاریخ دینی بشر مبتنی بر وقت رحمانی و نسبت قرب به ساحت قدس الهی است. افق تاریخ دینی بشر، افق گشادگی به حقیقت و حاکمیت عدل و هدایت و رحمت است. انسان در افق تاریخ دینی در نسبتی حضوری و قرب نسبت به انوار هدایت الهی…

اهمیت شناخت غرب

📜اهمیت شناخت غرب "...غرب یک منطقه جغرافیایی نیست غرب جایی نیست که در آن سیاست و ایدئولوژی خاصی حاکم باشد، غرب اروپا و آمریکا نیست؛ آن را مجموعه علم و عقل و تکنیک و سیاست و ادبیات جدید و متجدد نیز نمی توان دانست بلکه غرب شرط پدید آمدن علم…