مرور برچسب

عطاءالله بیگدلی

اپیزود ۱۳ : رابطه انسان، خدا و طبیعت در دورهٔ یونان باستان

سخنرانی دکتر عطاءالله بیگدلی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی. اگر به موضوع یونان باستان علاقه دارید، می توانید به اپیزود 11 همین پادکست با عنوان ظهور مدرسه عالی دانش در یونان مراجعه کنید. پادکست گفتمان را با دوستان خود به اشتراک…

انسان به مثابه سوژه

📜 روشنگری و به قدرت رسیدن «من» چه راحت است صغير بودن! دیگرانی که از سر خیرخواهی، سرپرستی انسان‌های صغیر را برعهده گرفته‌اند زود درمی‌یابند که بخش اعظم نوع بشر برداشتن گام به سوی بلوغ ذهنی را نه تنها دشوار بلکه بسیار خطرناک می‌دانند. دیگران…

فهم انسان مسیحی قرون وسطی از خود

📜انسان مسیحی "...هنگامی که اوگوستینوس مشاهده کرد نظریه پلاگیوس و حذف انتقال گناه نخستین اساس سنت کلیسا یی را به خطر می اندازد، با جدیت تمام با این نظر مخالفت و از سنت پولوسی، دفاع کرد. به نظر او گناه آدم با پیوستگی جوهری انسانها با او به…

اوتوپیای یونانیان

📜بخشی از کتاب سیاست ارسطو "هر شهری، همچنانکه می دانیم ، نوعی #اجتماع است و هر #اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد؛ زیر آدمی همواره می کوشد تا کاری را انجام دهد که خود #نیکو می پندارد . اما اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه…

مولفه‌های تفکر فلسفی ابتدایی در یونان

📜یونان و پگاه اندیشه فلسفی در رویکرد اساطیری مرزی میان شناخته (موضوع شناخت ) و شناسنده ( فاعل شناخت ) نبود. انسان اسطوره ای در دریای پرتلاطم هستی چون غریقی به هر سو رانده می‌شد. او مانند فیلسوف، نظاره‌گر بر کران مانده امواج نبود، بلکه…

تفکر، فرهنگ و تمدن

📜 تفکر، فرهنگ و تمدن "...هر دوره تاریخی به دو مرحله «فرهنگ» و «تمدن» تقسیم می شود و به هر نحوی که فضا و مفهوم این دو واژه روشن گردد، نظام فلسفی خاصی نضج می گیرد. «فرهنگ» مرحله زایش تمدن است و مقدم بر آن و تمدن مرحله مرگ فرهنگ است و مؤخر…