مرور برچسب

فلسفه غرب

معنای تجربی بودن علم جدید

سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی 📜تفاوت تجربه در دنیای مدرن با دنیای قدیم تجربه در دنیای قدیم روش کشف بود اما در دنیای جدید روش آزمون است. در دنیای جدید فهم از ریاضیات هم متفاوت از فهم…