مرور برچسب

محمدتقی طباطبایی

زبان‌های محلی و کشف فردیت در دوران رنسانس

📜مونتین و کتاب تتبعات "در آن عصر معمولا کتابهای فلسفی را به زبان لاتینی می نوشتند و زبان فرانسه بیشتر اداری و کاربردی محسوب می شد، در صورتی که مونتنی افکار خود را به زبان فرانسه بیان کرده است. البته سبک نگارش او بیشتر گفتاری است و او در…

بورکهارت، رنسانس و کشف فردیت

📜 کشف فردیت و آغاز انسان در قرون وسطی چنین می‌نمود که آدمی در حال رؤیا یا نیمه بیداری به سر می‌برد؛ هر دو جهت آگاهی او- آگاهی معطوف به درون و آگاهی معطوف به بیرون- در زیر پرده ‌ای واحد قرار داشت. تار و پود این پرده از ایمان دینی و شرم و…

آزادی و فلسفه مدرن

کوگیتوی دکارتی و انسان مدرن #دکارت با تاسیس اصل cogito و تفسیری که از آن به عنوان #بنیاد تزلزل ناپذیر #هستی کرد، در حقیقت #یگانه سوژه (subject) حقیقی و به عبارت دیگر یگانه موجود يقيني را "من انسانی" از آن جهت که فکر می‌کند ( ego cogito)…

کشف فردیت در دوره رنسانس

درپاسخ به پرسش "روشنگری چیست؟" "... #روشنگری، خروج آدمی است از نابالغی به #تقصیر خویشتن خود. و نابالغی، ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویشتن است بدون #هدایت دیگری. به تقصیر خویشتن است این نابالغی، وقتی که #علت آن نه #کمبود فهم، بلکه کمبود…

جایگاه سیاست نزد ماکیاولی

"....اگرچه طبع خودخواه و حسود آدمی که در سرزنش، تیز چنگ و در ستایش گند است، کشف و معرفی هرگونه اصول و نظام های نوین را تقریبا به اندازه کشف دریاها و قاره های ناشناخته، خطرناک می سازد، لیكن اینجانب به انگیزه انجام آنچه ممکن است به…

نگاهی به مسیحیت از قرون وسطی تا نوزایی

📜در ستایش دیوانگی "...من، چنانکه می بینید، همان بخشاینده نیکی و خوشبختی هستم که در زبان لاتینی STULTITIA و در زبان یونانی MORIA نامیده شده ام. اصلا ذکر این نکته چه سودی دارد؟ آیا، چنانکه همه مدعی هستند، یک نظر با یک نگاه به چهره و پیشانی…