تفکر، فرهنگ و تمدن

عطاء الله بیگدلی

📜 تفکر، فرهنگ و تمدن

“…هر دوره تاریخی به دو مرحله «فرهنگ» و «تمدن» تقسیم می شود و به هر نحوی که فضا و مفهوم این دو واژه روشن گردد، نظام فلسفی خاصی نضج می گیرد. «فرهنگ» مرحله زایش تمدن است و مقدم بر آن و تمدن مرحله مرگ فرهنگ است و مؤخر از آن. معمولا فرهنگ را مجموعه آداب و رسوم و ارزش ها و احساسات و… معنا می کنند و برای آن شأنی معنوی قائل اند و تمدن را دارای شأنی مادی می دانند و به قولی مومیایی شده فرهنگ. تمدن مرحله ای است که از آن فرهنگ مستقر می شود و شکل خاصی می یابد. در یک دوره فرهنگی انسان با زمین و آسمان و جهان و… نسبتی دارد و اعتقادی محکم و زاینده را دارا است وقتی این زایندگی به تمام کمال خویش رسید و تمام استعدادهای بالقوه خود را بالفعل کرد به تمدن مبدل می شود؛ آن چه که در معنای فرهنگ باید مد نظر قرار داد «خاک» است. هر قومی از خاکی بر خواسته و نسبتی با حیات و مرگ داشته است و این متفاوت از قوم دیگر است. اعتقاد واحد، اشتراک در تفکر به وجود می آورد. به عبارتی وقتی اجتماعی در مکانی با هم زندگی می کنند، با گذشت زمان «نفوس» با هم ارتباطی می یابند که بر اساس ارزش ها و اعتقادات واحد «درک حضوری مشترکی» را سبب می شود، که اثری بر روح و جان فرد می گذارد. یعنی این اجتماع بر زندگی فردی شخص مؤثر است، حال این تأثیر جمعی منفی باشد یا مثبت. به عبارت دیگر بسیاری از حالات فردی مشترک در اجتماع «جرأت بروز» می یابد و یا بر عکس یک روح اجتماعی بر افراد حالتی را مستولی می کند. این یک دیالوگ است. این آن را سبب می شود و آن، این را. آن روح جمعی تفویض بخش فرهنگ است….”

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📘 کتاب ” گفتارهایی در تاریخ تمدن ”
📕 کتاب ” گفتارهایی در زمانه شناسی ”
📙 کتاب ” تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن ” نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی
📗 کتاب ” خودآگاهی تاریخی- جلد۱- مبانی نظری تاریخ و تمدن ” نوشته محمد مددپور
📘 کتاب ” مبانی نظری غرب مدرن ” نوشته شهریار زرشناس
📙 کتاب ” ما و علوم انسانی ۳″ مجموعه نشست های سومین دوره مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی

#تفکر #فرهنگ #تمدن #هویت #بیگدلی #عطاء_الله_بیگدلی #دانشگاه_امام_صادق #مددپور #سروستان #زرشناس #شهریار_زرشناس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.