رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

آیت‌الله سیدمهدی میرباقری

📜رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

“…دسته دیگر روشن فکران، روشن فکران مسلمان هستند که البته از آنها به روشن فکران اسلامی تعبیر نمی کنم؛ چرا که تفکر اسلامی آنها در مسیری که برای تکامل اجتماعی تعریف می کنند، حضور فعال ندارد. آنها فقط مسلمان هستند و به دلیل مسلمان بودن، ملتزم به اسلام. آنها درک خاصی از غرب دارند و تلاش می کنند اسلام و غرب و به عبارتی اسلام و تجدد را جمع کنند. حتی گاهی سعی می کنند که اسلام را به نفع تجدد تفسیر کنند…این افراد معتقدند که روشن فکر دینی یا مذهبی کسی است که دین را مبتنی بر عقلانیت مدرن بفهمد؛ به عبارتی تکامل مادی و در نتیجه عقلانیت مادی را قبول می کنند و فهم دین را با آن هماهنگ می سازند و عقلانیت مادی را علامت روشن فکری می دانند…نتیجه این منطق هماهنگ سازی معرفت دینی با معرفت های مدرن و یا به تعبیر دیگر عرفی کردن و کارشناسی کردن فهم دین است. مقصود از این عرف هم عرف عوام نبوده، بلکه عرف کارشناسی است. بنابراین از نظر این طیف، مأموریت یک روشن فکر مسلمان ـ که گاه از او به روشن فکر مذهبی تعبیر می کنند ـ ایجاد آشتی بین دین و شاخصه های تکامل اجتماعی مثل علم، آزادی و… است. حتی اگر به تحول معرفت دینی و فهم از دین و بازنگری در آن منجر شود…آنها برای تکامل اجتماعی تعریفی مستقل از دین و ولایت دینی و حکومت دینی قائلند؛ در عین حال می خواهند بین تکامل و دین آشتی برقرار کنند…”
سید محمد مهدی میرباقری

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📃 مقاله “سه گانه روشنفکری در ایران “نوشته سید محمدمهدی میرباقری
📘 کتاب ” در شناخت غرب ” نوشته سید محمد مهدی میرباقری
📙کتاب “نسبت دین با علم و فناوری” نوشته سید محمد مهدی میرباقری
📗کتاب “حکمت حکومت-۲ جلد” نوشته سید محمد مهدی میرباقری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.