ظهور و افول مرکانتلیسم و ظهور اندیشه فیزیوکراسی

دکتر مسعود درخشان

📜ملاحظاتی پیرامون نتایج کاهش بهره و افزایش ارزش پول

“….کشوری که معادن غنی ندارد، تنها دو راه برای افزایش ثروت پیش رو دارد: فتح کشورهای دیگر یا بازرگانی. رومیان به طریق اول به ثروت جهان دست یافتند؛ اما به نظر من در شرایط کنونی هیچ کس آن قدر تھی مغز نیست که اندیشۀ کسب منافع دنیوی به ضرب شمشیر را در سر بپروراند، و با تاراج و خراج گرفتن از ملل مغلوب هزینه های حکومت را تأمین کند، و مازاد آن را صرف هوسها و تجملات آزمندانه و ابلهانهی مردم کند.

بنابراین، تجارت تنها وسیلۀ ما برای کسب ثروت یا ادامه ی حیات است. در این خصوص، مزایای وضعیت ما و نیز تلاش و تمایل ملت ما، که در دریا بی باک و ماهرند، طبیعتا در خور اهداف ما است. این وضعیت تا امروز معاش مردم انگلستان را تأمین کرده است، و تجارت که تقریبا به حال خود رها شده و تنها از مزایای طبیعی یاد شده برخوردار است، موجد ثروت فراوان برای ما بوده، و همیشه این کشور را در مرتبۀ دیگر همسایگانش – اگر نگوییم بالاتر از همه – قرار داده است. بی تردید، اگر منافع روزافزون و مشهود تجارت و نیز بهبود ناوبری، رقبای بسیاری برای ما ایجاد نکرده بود، این راه بدون اشکال به همین ترتیب ادامه می یافت. اما اکنون کیاست شگفت انگیز برخی حکومتها، رقبای دیگر را به عرصه ی دریاها وارد کرده است، که مطمئنا بر هر بخش از تجارت که به علت بی تدبیری از دست ما خارج شود، چنگ خواهند انداخت..”

جان لاک

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:

📕کتاب” تاریخ اندیشۀ اقتصادی- ۲جلدی” نوشته وارن جی.سمیوئلز و استیون جی.مدما ترجمه محمد حسین وقار

📘کتاب “ذهن و بازار” نوشته جری مولر ترجمه مهدی نصراله‌زاده

📗کتاب “دگرگونی بزرگ ” نوشته کارل پولانی ترجمه محمد مالجو

📙 کتاب “تاملی فلسفی در باب سرمایه داری” نوشته محمود خاتمی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.