بازدید مدیر کل فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی از گفتمان نخبگان علوم انسانی

بازدید مدیر کل فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی از گفتمان نخبگان علوم انسانی

بازدید و مصاحبه دکتر نظام دوست مدیر کل فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی

مصاحبه مهندس مهدی کبیر مدیر فناوری اطلاعات معاونت فضای مجازی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.