نقش جهان بینی در علم

دکتر مهدی گلشنی

📜نقش جهان بینی در علم
“…در تمام علوم، دو جنبه داریم، یک جنبه متشکل از واقعیات طبیعت یا حقایق است. جنبۀ دیگر دیدگاه انسانی است که این حقایق را طبقه بندی می کند و آنها را در قالب نظریه ها می ریزد و بعضی مفاهیم را تدوین می کند. این دو جنبه را باید از هم تمیز داد. تا آنجا که به حقایق مربوط می شود، آنها جهان شمول هستند. آنها نه هندی هستند، نه پاکستانی، نه روسی و نه ژاپنی؛ آنها صرفا حقایق هستند. اما مثلا ذهنیت مارکسیستی، آنها را بر طبق دیدگاه مارکس تنظیم می کند. شما عباراتی نظیر علم روسی یا فلسفۀ کمونیستی را می شنوید. کمونیسم، دیدگاه خاصی درباره جهان و انسان دارد. آن نظریۀ خودش دربارۀ تاریخ را نیز دارد … پس هر طفلی در جوامع کمونیستی علم را به نحوی که بر طبق ایدئولوژی مارکسیستی شکل گرفته است، می آموزد. شبیه این وضعیت در مورد علماء غربی صادق است. آنها تصویر خاص خودشان از جهان، خدا و انسان را دارند. آنها مطابق دیدگاهشان می خواهند کار سیستم جهان را بدون خدا ببینند. بر طبق نظر آنها، مسالۀ نقش خدا در سیستم جهان اصلا مطرح نیست. آنها ممکن است به عنوان یک عقیدۀ شخصی، به وجود خدا اعتقاد داشته باشند. اما در حوزۀ علم، تاریخ و فلسفه فرض می کنند که خدا وجود ندارد و تمام حقایق را بر این مبنا توضیح می دهند. از این مثال ها در می یابیم که هر ایدئولوژی، دانش و علم را مطابق دیدگاه خودش شکل می دهد. در گذشته هر وقت مسلمانان رشته های مختلف هنر و علم را فراگرفتند، آنها آن را اسلامی کردند، یعنی آنها را با ذهن اسلامی مورد تأمل قرار دادند.”
ابوالاعلی مودودی

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📙کتاب “از علم سکولار تا علم دینی” نوشته مهدی گلشنی
📘کتاب “تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر” نوشته مهدی گلشنی
📗کتاب “علم ، دین و فلسفه” نوشته مهدی گلشنی
📕کتاب “خداباوری و دانشمندان معاصر غربی: چالش ها و تبیین ها” نوشته مهدی گلشنی

#فیزیک #فلسفه #مبانی_فلسفی #جهان_بینی #گلشنی #مهدی_گلشنی #دانشگاه_شریف #دانشگاه_صنعتی_شریف

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.